Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i dagtilbuddet, yder vi og kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

Støtte i dagtilbuddet

I Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder vi om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Det kan være at søge om ekstra timer eller arbejde med indsatsplaner. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

I Espe Skole og Børnehave vil vi gerne sikre den bedste trivsel og udvikling for det enkelte barn. Der kan være perioder i et barns eller i en families liv, som kræver noget ekstra. Derfor vil vi gerne i samarbejde med forældrene støtte bedst muligt op omkring de vanskeligheder, et barn kan have.

Vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så alle børn får de bedste muligheder for at deltage i de læringsmiljøer og børnefællesskaber, som dit barn indgår i til hverdag. Det er vigtigt for os både at se på gruppen, men i høj grad også på det enkelte barn, og hvad vi som institution kan gøre for at lige netop jeres barn føler sig som en del af fællesskabet.

Vi tror på, at en åben og ærlig dialog er en vigtig faktor, for at der skabes gode betingelser for læring, trivsel og udvikling. Derfor er det i høj grad det gode forældresamarbejde, som er med til at støtte og fremme den gode udvikling og trivsel.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til børn med særlige behov