Espe Skole og Børnehave - en landsbyordning

Da vi er en landsbyordning, har vi muligheden for at skabe en "rød tråd" fra barnet starter i børnehaven, til det går ud af 6. klasse. Hele organisationen har fælles økonomi, bestyrelse, værdigrundlag, visioner og fælles traditioner.

Espe Skole og Børnehave

Espe Skole og Børnehave er en landsbyordning, som startede i 2015.

Da vi er en landsbyordning, har vi muligheden for at skabe en "rød tråd" fra barnet starter i børnehaven til det går ud af 6. klasse. Dermed sikrer vi, at børnene får en blød overgang fra børnhaven til skolen, de de således bliver bekendt med skolens faciliteter, rutiner og skolens lærere, inden de starter i forårs-SFO eller selve skolen.

Hele organisationen har en fælles økonomi, en fælles bestyrelse og et fælles værdigrundlag, som gør, at både skolen og børnehaven arbejder ud fra de sammen værdier og visioner, og som således gør det meget nemmere at navigere for såvel jeres barn og jer som forældre.

Vi har også fælles traditioner, heriblandt årsfesten, motionsdagen og vores faste morgensang hver eneste fredag, hvor børnehavebørnene bliver hentet og fulgt over til skolen af de ældste fra 6. klasse.