Forældreamarbejde

I Espe Skole og Børnehave er det gode samarbejde med forældrene og gensidig tillid afgørende for vores hverdag her i børnehaven. I må gerne være synlige og deltage, så børnene også oplever alle voksne som en del af et større fællesskab.

Forældresamarbejde

Det trygge og tillidsfulde samarbejde er vigtigt for barnets trivsel og udvikling. Vi vægter særligt den daglige snak og kommunikation. Derudover afholder vi faste samtaler over året, og endvidere kan I som forældre altid bede om en samtale, hvis I har brug for det.

Vi afholder forskellige aktiviteter i børnehaven, så som sommerkoncert , fester, arbejdsdage og bedsteforældredage, og I kan som voksne vælge at deltage til barnets fødselsdag i børnehaven.

Vi afholder årligt et forældremøde i oktober, og for de ældste der starter i SFO i april, har vi yderligere et infomøde.

Vi informerer på opslagstavler eller eventuelt gennem uddeling på børnenes pladser, og endelig bruger vi meget den digitale kommunikation via vores skærm i husets køkken. Der skrives jævnligt dagbøger om, hvad de enkelte grupper har foretaget sig om dagen, som I kan læse på forældreintra. Vores forældreintra tilgås  enten via mobil eller PC.