Hvad kendetegner os?

Espe Skole og Børnehave har været landsbyordning siden august 2015. Her kan børnene starte i børnehaven og slutte med 6. klasse. Vi lægger stor vægt på, at børns læring og udvikling skabes gennem fri leg samt legende pædagogiske aktiviteter. Vi har fokus på at udvikle barnets dannelse og selvværd.

Vi lægger stor vægt på, at børns læring og udvikling skabes gennem fri leg samt legende pædagogiske aktiviteter, der dels tager afsæt i børnegruppens sammensætning samt i det enkelte barns løbende udviklingstrin. Det sker med deltagelse af kompetente voksne, som er ansvarsfulde, respektfulde og som til daglig udviser stor faglighed og autenticitet, og vi møder vores børn med nærvær og anerkendelse.

Vi skaber læringsmiljøer og læringsrammer, som understøtter børnene i deres egen afprøvning og udvikling af færdigheder. Vi guider og understøtter individuelt, både synligt og usynligt. Vi udvikler hele tiden børnenes kompetencer og forsøger løbende at reflektere over det pædagogiske arbejde, så rammer, aktiviteter og struktur afspejler børnenes behov.

Dannelsen af barnet er vigtig for os, så barnet oplever en stor selvrespekt og samtidig opfatter sig selv som en del af en mindre eller større gruppe. Dannelsen skal vokse naturligt med barnets alder.

Siden august 2015 har børnehaven været en landsbyordning og en fælles organisation med Espe Skole. Det har betydet en fælles bestyrelse, udarbejdelse af et fælles værdigrundlag og en gennemgående rød tråd fra tidlig børnehave til 6. klasse.