Kost og sundhed

På nuværende tidspunkt ingen kostpolitik men under udarbejdelse

Vi har på nuværende tidspunkt ingen politik på området udover almindelig sund fornuft , men efter ønske i forældrebestyrelsen er der nedsat et udvalg til at udforme en fremtidig kostpolitik. Nærmere tidspunkt herfor kan vi ikke oplyse på nuværende tidspunkt.