Overgange

For at sikre den bedste trivsel for barnet har vi et struktureret forløb, både når det er overgang fra dagplejen til børnehaven og fra børnehaven til SFO på Espe Skole.

Overgang fra dagplejen til børnehaven

Espe Skole og Børnehave samarbejder med dagplejen for at skabe en god og tryg overgang for de mindste til vores børnehave.

3 gange om året holder vi derfor "Åben låge-dag", hvor alle dagplejebørnene kommer på besøg hos os. Her møder de børnehavebørnene, og de ser hele børnehaven, så den ikke er så ukendt for dem, når de skal starte i børnehave. De får også et lille indblik i det liv, som de selv senere bliver en del af. Derudover kommer dagplejen også på skift på besøg hver uge og leger på børnehavens legeplads.

Både dagplejer og jer som forældre inviterer vi også på besøg lige inden jeres barn starter på det nye liv i børnehaven. Her gennemgår og aftaler vi det mere praktiske omkring opstarten.

Forud for jeres barns start i børnehaven, har dagplejen forinden udfyldt et skema angående jeres barns kompetencer. Skemaet følger barnet fra dagplejen, så vi derved kan sikre den bedste trivsel og tryghed for barnet.

Når I og jeres barn har fundet jer til rette i børnehaven, indkalder vi normalt til en trivselssamtale 3 måneder efter opstart.

Overgang fra børnehaven til SFO

Den 1. april, starter vores ældste børnehavegruppe i forårs-SFO på Espe Skole. Overgangen er struktureret, så børnenes faste voksne følger med og er ansvarlige for hele forløbet i april, maj og juni.

Børnene får også en venneklasse på skolen, som de både besøger og får besøg af i SFO'en.

Allerede fra barnets start i børnehaven starter overgangen til skolen faktisk ifølge vores "røde tråd". Vi går med til morgensang hver fredag, anvender skolens legeplads og gymnastiksal samt skolekøkken, går på biblioteket, og bruger SFO'ens lokaler når vi kan. 

Børnehaven og skolen har endvidere forskellige arrangementer sammen i løbet af året såsom motionsdag, jubilæumsfest og sommerkoncert.