Pædagogik

I Espe Skole og Børnehave arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Det er vigtigt, at børnene trives, så læringen styrkes, og så de kan blive så gode, som de kan. Der er plads til den enkeltes udvikling og til forskellighed.