Barnet i centrum

"Barnet i centrum" sikrer en ensartethed i Faaborg-Midtfyn Kommune med hensyn til barnets udvikling og skaber en rød tråd i forbindelse med barnets overgange og ved forældresamtaler.

Den røde tråd

Barnet i centrum er en rød tråd i barnets udvikling, som fastsætter en fælles standard for afholdelse af forældresamtaler og skaber systematik i dagtilbuddets arbejde med overgange.

Således medvirker "Barnet i centrum" til at skabe en sammenhæng i og et overblik over barnets udvikling og læring, fra barnet starter i dagpleje eller vuggestue, og til det begynder i skole.

Materialet følger barnet hele vejen og bliver blandt andet brugt, når vi holder forældresamtalerne.

Læs mere om "Barnet i Centrum"