Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

I Espe Skole og Børnehave arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer:

  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Natur og naturfænomener
  • Barnets alsidige og personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanstemaerne er med til at styrke børnenes kompetencer, så de er klar til skolestart. De skal styrke børnenes læring og sætte fokus på børn med særlige behov. Det er gennem hverdagens mange alsidige og spændende aktiviteter, at læreplanstemaerne kommer til udtryk.

Læs mere om de pædagogiske læreplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Espe Skole og Børnehave har vi desuden en individuel læreplan, der gælder for børnehaven.

Se den individuelle læreplan for børnehaven (Se endvidere den nye styrkede pædagogiske læreplan nedenfor)

Har du spørgsmål til vores pædagoiske læreplan eller spørgsmål vedrørende vores institution i øvrigt , er du meget velkommen til at kontakte daglig leder Line Mørk på telefon 72 53 88 33, email lmoer@fmk.dk

Til oplysning for nuværende forældre og evt kommende i børnehaven ses endvidere her sidste tilsynsnotat fra 2016/17


 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Her kan I læse den første version af Espe Skole og Børnehave's styrkede pædagogiske læreplan

Læreplanen bliver løbende opdateret, efterhånden som vores pædagogiske praksis udvikler sig. 

Denne første udgave er udgivet d. 15.10.2020