Vores grundlæggende pædagogik

Vores arbejde med anerkendende pædagogik er med til at sikre glade børn, der trives. Vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger og følelser og tager. Vi tager udgangspunkt i læreplanen og læringsmål i de forskellige læreplanstemaer.

Anerkendende pædagogik

I børnehaven arbejder vi med anerkendende pædagogik. Det betyder at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Det pædagogiske arbejde hos os tager sit udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og det enkelte barns udvikling. Vi arbejder i aldersopdelte grupper, og de pædagogiske aktiviteter tager som udgangspunkt afsæt i vores læreplan og læringsmål inden for de forskellige læreplanstemaer.

Vi vælger overordnet at arbejde med temaerne

  • Alsidig personlige udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog

Temaer, som vi ser som naturlige pædagogiske udviklingsområder i hverdagen

  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstestik og fællesskab

De planlagte pædagogiske aktiviteter foregår som udgangspunkt om formiddagen med faste voksne tilknyttet. Vi tilstræber dog, at vi voksne fordeler os mellem grupperne over hele dagen, så personalets kompetencer kommer alle børnene bedst muligt til gode.

Endvidere har vi som en del af vores landsbyordning udarbejdet et fælles værdigrundlag under Espe Skole og Børnehave.

Læs Espe Skole og Børnehaves værdigrundlag 

Årshjul

I kan som forældre følge med i, hvad der sker i børnehaven hvornår. Vi laver hvert år et årshjul, som gør det nemt at følge med. Årshjulet går fra august til juni.

Herudover kan I hente information via forældreintra eller gennem den daglige kommunikation eller opslag på tavle eller storskærm i køkkenet