Personalet

Vi er 6 fastansatte personaler fordelt på 4 pædagoger og 2 medhælpere. Vi har en fast vikarstab. Den daglig leder af både børnehaven og SFO er Charlotte Frank.

Personale i Espe børnehave

Vi er en lille fasttømret personalegruppe, som arbejder efter fælles værdier, og som alle har mange års erfaring med pasning og dannelse af børn. Den seneste personaleudskiftning skete i september 2017.

Vi er 6 fastansatte personaler ialt fordelt på 4 pædagoger og 2 medhælpere, 5 kvinder og 1 mand.

Desuden har vi en fast tilknyttet vikarstab på ialt 2-3 voksne, der også  har mange års erfaring.

Daglig leder af både børnehaven og SFO er Line Mørk, og hun træffes både i børnehaven og SFO'en med aktive timer hver eneste uge.