Skolebestyrelsen

Da vi er en landsbyordning, har børnehaven og skolen samme bestyrelse, kaldet skolebestyrelsen. Det er en fordel i det daglige men også langsigtet, når vi planlægger, strukturerer og udtænker visioner.

Skolebestyrelsen

Der er både repræsentanter for børnehaven, skolen og ledelsen i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder:

 • 7 forældrerepæsentanter
 • 2 elever
 • 2 personalerepræsentanter
 • 2 ledelsesrepræsentanter

Der er valg til bestyrelsen hvert 2. år.

De forældre, der repræsenterer skolen, sidder for en 4-årig periode. De forældre, der repræsenterer børnehaven, sider for en 2-årig periode. Øvrige er valgt for en 2-årig periode og ledelsen er varigt valgt.

Skolebestyrelsens overordnede funktioner er følgende:

 • At føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtaget personale- og elevsager.
 • At udarbejde principper og politikker - eksempelvis kostpolitik.
 • At godkende budgetter og timefordelingsplaner.
 • Deltage i og planlægge fester og andre arrangementer.
 • Deltage i ansættelser af personale i børnehaven og skolen.
 • Deltage i møder i kommunen.
 • Skrive høringssvar til kommunen.
 • Skrive nyhedsbreve.

Derudover er skolebestyrelsens medlemmer meget aktive ii lokalområdet og skoledistriktet for at fremme støtten til skolen og børnehaven og udbrede kendskabet af landsbyordningen Espe Skole og Børnehave.